دانلود بتلفیلد ۱

  • بهمن ۱۸, ۱۳۹۵

دانلود به صورت پارت های ۲گیگابایتی:

دانلود پارت ۱: Direct Link

دانلود پارت ۲: Direct Link

دانلود پارت ۳: Direct Link

دانلود پارت ۴: Direct Link

دانلود پارت ۵: Direct Link

دانلود پارت ۶: Direct Link

دانلود پارت ۷: Direct Link

دانلود پارت ۸: Direct Link

دانلود پارت ۹: Direct Link

دانلود پارت ۱۰: Direct Link

دانلود پارت ۱۱: Direct Link

دانلود پارت ۱۲: Direct Link

دانلود پارت ۱۳: Direct Link

دانلود پارت ۱۴: Direct Link

دانلود پارت ۱۵: Direct Link

دانلود پارت ۱۶: Direct Link

دانلود پارت ۱۷: Direct Link

دانلود پارت ۱۸: Direct Link

دانلود پارت ۱۹: Direct Link

دانلود پارت ۲۰: Direct Link

دانلود پارت ۲۱: Direct Link

 دانلود کرک Battlefield.1-CPY به صورت جداگانه

 دانلود فایل فیکس Battlefield.1.SETUP.FiX-SAFTPRESSE جهت اصلاح فایل ISO بازی

  • 112 views
سروان چتسروان چت
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.